Leermiddelen

De leermiddelen van Stichting Praktijkleren zijn praktijkgericht, flexibel inzetbaar en worden doorlopend aangevuld.Roadmap Leermiddelen

De Roadmap Leermiddelen is een overzicht van de leermiddelen die Stichting Praktijkleren in samenwerking met de roc's heeft ontwikkeld. Ook is opgenomen welke leermiddelen op dit moment ontwikkeld worden. Bekijk de Roadmaps per kwalificatie:

Roadmap LM ICT support
Roadmap LM Allround medewerker IT systems and devices
Roadmap LM Expert IT systems and devices
Roadmap LM Software developer


Activiteitenkalender
In de informatiebijeenkomsten op donderdagmiddag nemen we je mee door de leermiddelen zelf en is er ruimte voor vragen en contact met collega's. Kijk in ons overzicht van activiteiten op de website en meld je aan.

Activiteitenkalender ICT support
Activiteitenkalender IT systems and devices
Activiteitenkalender Software development


Portfolio Leermiddelen
Op de website van Praktijkleren is per opleidingsgebied een overzicht gepubliceerd van alle leermiddelen die voor dit opleidingsgebied beschikbaar zijn. Vanuit de website is het ook mogelijk om direct het betreffende leermiddel te openen.

Leermiddelen Software developer
Leermiddelen Medewerker ICT support
Leermiddelen Allround medewerker IT systems and devices
Leermiddelen Expert IT systems and devices


Om de vindbaarheid van onze leermiddelen te vergroten, is ons aanbod op twee manieren ingedeeld:  

  • op kerntaak en
  • op onderwerp 

Maak uw keuze in het uitklapmenu links op de pagina voor een compleet overzicht van de beschikbare materialen per werkproces of per onderwerp. Met één klik komt u vervolgens op de juiste plek in Praktijkhub.

Per werkproces of onderwerp zijn de leermiddelen onderverdeeld in categorieën:  

  1. praktijkmodules (focus op het aanleren van kennis),
  2. praktijkcases en simulaties (focus op toepassing en vaardigheden),
  3. beroepsprojecten (de focus op beroepshouding en combineren van kennis en vaardigheden) en
  4. materiaal van derden (diverse onderwerpen en materialen) toegevoegd.

De leermiddelen van Praktijkleren kennen in Praktijkhub een losse student- en docentversie. U vindt daarom twee links bij ieder leermiddel (uit categorie 1, 2 en 3).Leermiddelen: op school én tijdens de stage
Met onze leermiddelen ondersteunen we het leerproces zowel binnenschools als buitenschools. Leermaterialen variëren in grootte en benodigde tijd en kunnen in Praktijkhub aangepast worden aan uw eigen lespraktijk.

Beroepsprojecten worden in een doorlopende leerlijn per kwalificatie aangeboden. Ze bouwen in moeilijkheidsgraad op, maar zijn ook los van elkaar in te zetten. De studenten gaan aan de slag met een concrete vraag binnen een bedrijfscontext. De projecten sluiten direct aan bij het kwalificatiedossier, alle kerntaken en werkprocessen komen aan bod.

Praktijkcases zijn praktijkopdrachten binnen een bedrijfscontext voor het oefenen van al aangeleerde techniek. De cases zijn voorzien van informatie en uitwerkingen voor de docent.

Simulatie  Servicedesk ICT 2022 is onze gesimuleerde servicedesk-omgeving. Deze populaire simulatie bestaat uit meerdere onderdelen: de premodule bevat basisopdrachten over de functie van een servicedesk en een module Servicedesk onderwerpen waar de student kennis maakt met het fictieve vakantie-eiland AmeRijck als opdrachtgever. Het virtuele kantoor is de simulatie waar de studenten te maken krijgen met het aannemen, registreren, oplossen en escaleren van meldingen onder meer of minder tijdsdruk. Tenslotte is er een module over klantcontact met korte filmfragmenten en een handleiding voor de docent waarin soft skills voor de ICT-servicedesk aan bod komen. Zo komen alle aspecten van het werken op een servicedesk aan bod.

Praktijkmodules bieden instructiemateriaal en opdrachten over actuele onderwerpen en technieken. De modules bestaan meestal uit 10 lessen met praktische opdrachten en een afsluitende toets.

Praktijkwijzer is ontwikkeld voor de beroepspraktijkvorming (bpv) of stage. Naast voorbeeldopdrachten die de student samen met stagedocent en stagebegeleider kunnen helpen bij het invullen van de stage, bevat dit product richtlijnen voor de voorbereiding op de stage. Er zijn formulieren die de student helpen bij het plannen van zijn stage en de docent ondersteunen bij het beoordelen van de student. Voor de nieuwe kwalificatiedossiers zijn inmiddels drie nieuwe Praktijkwijzers opgeleverd. We werken nog aan een uitbreiding van de opdrachten.

Klik hier
Praktijkwijzer verzamelpagina


Relatie met examens
De leermiddelen en de examens gaan uit van dezelfde examenmatrijs. Hierdoor is een doorlopende leerlijn van de start tot aan het examen geborgd. Deze examenmatrijzen zijn in samenwerking met de scholen gemaakt. Soms wordt in de examens gewerkt met dezelfde rijke contexten als in de leermiddelen. De examens zijn leermiddelonafhankelijk en kunnen dus ook los van de leermiddelen worden gebruikt.

Kwalificatiedossiers 2020 en handreikingen
Op basis van de regionale interpretatiesessies in het voorjaar van 2019 heeft Stichting Praktijkleren handreikingen voor het onderwijs opgesteld. Raadpleeg met de link hieronder de informatie over de handreikingen, de verslagen van de bijeenkomsten en de kwalificatiedossiers 2020.

Klik hier
Handreikingen onderwijs
Interpretatiesessies 2019


Externe ontwikkelaars, vendoren en materiaal docenten
Aan LearningCloud van Praktijkhub voegen ook externe ontwikkelaars, vendoren en docenten leermaterialen toe. De auteur wordt bij ieder leermiddel vermeld. Samen met de leermaterialen van Stichting Praktijkleren vormt dit het totale aanbod waar roc’s gebruik van kunnen maken. Heb je een leuk project of interessante workshop? Maak je eigen leermateriaal in PraktijkHub!

Klik hier
Handleiding Praktijkhub